चिकित्सा सहायता अन्तर्राष्ट्रिय क्रेस्ट

प्रशिक्षकलाई तालिम दिनुहोस्

हाम्रो कसरी ट्रेनर भिडियोहरू प्रशिक्षण दिने हेर्नुहोस्

हामी वास्तवमै उत्सुक छौं कि सबैले अरुलाई सिकाउने क्षमता विकास गर्दछ। तपाइँलाई यो गर्न मद्दतको लागि यी दुई ट्रेन ट्रेनर भिडियोहरू हाम्रो अनलाइन बायोमेडिकल ईन्जिनियरिंग कार्यक्रमबाट लिनुहोस् हेर्नुहोस्।

भाग 1:

तपाईंको भूमिका र कम्युनिकेसनको महत्त्व

भाग 2:

शीर्ष सुझावहरू र अन्तिम विचारहरू