Chào mừng đến

Học viện Med Aid.

Trong suốt lịch sử lâu dài của mình, Medical Aid International đã có niềm tin vào giáo dục như một phần cốt lõi của mình. Cho dù đó là không chính thức trong một môi trường từ xa, giảng dạy về các Khóa học Chăm sóc Chấn thương Sơ cấp hay thiết lập và điều hành các chương trình Kỹ thuật Y sinh của riêng chúng tôi.

10
DSC_0229
DSC_0206
DSC_0582
DSC_0159

Một phần của Gia đình Quốc tế Viện trợ Y tế

Đạt được Chứng chỉ Đảm bảo

Là một phần của sự phát triển của chúng tôi trong lĩnh vực này và với sự khởi động của chương trình Kỹ thuật Y sinh trực tuyến của Thành phố & Tổ chức của chúng tôi, chúng tôi cảm thấy giờ là lúc chính thức thành lập học viện của mình khi chúng tôi làm việc để giúp đỡ những người kém may mắn hơn chính mình. Chúng tôi có nhiều chương trình hơn đang được phát triển và rất mong được chia sẻ những điều này với tất cả các bạn.

Các khóa học phổ biến

Giáo dục chấn thương chỉnh hình

Khóa học lý thuyết kỹ thuật y sinh

Đào tạo huấn luyện viên

Chúng tôi thực sự quan tâm rằng mọi người đều phát triển khả năng của mình để dạy người khác. Hãy xem hai video đào tạo huấn luyện viên này được lấy từ chương trình Kỹ thuật y sinh trực tuyến của chúng tôi để giúp bạn làm điều này.

Xem video Cách Đào tạo Huấn luyện viên của chúng tôi