Tổ chức hỗ trợ y tế quốc tế

Liên hệ với Medaid

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến thông tin trên trang web hoặc nếu bạn muốn nói chuyện với một thành viên của nhóm, vui lòng hoàn thành biểu mẫu và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để liên hệ lại với bạn nhanh nhất có thể.

Làm thế nào để tìm thấy chúng tôi

Đơn vị 3, Firs Farm, Stagsden, Bedfordshire MK43 8TB

Nếu xuất phát từ A422, đây là ngã rẽ cuối cùng bên phải ở dưới chân đồi. Nếu đi từ phía nam qua các làn đường, đó là ngã rẽ đầu tiên bên trái

Truy vấn chung

Gọi cho chúng tôi

Xã hội